Den 5. oktober – Matador og Kristendom /v. Ronald Risvig.

MatadorRonald Risvig, der er valgmenighedspræst ved Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed gæster os med et spændende foredrag han kalder: ”Matador og Kristendom – fortællinger om vort liv.

I sit foredrag vil han tage os med nærmere på Korsbæks borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende humor. Gennem langt over hundrede foredrag er Ronald Risvig blevet bekræftet i, hvordan de kristne værdier er indvævet, som en underliggende fortælling, der hele tiden snakker med og gør fortælling til en ”Folkelig Prædiken”.