Nyt fra menighedsrådet

Dette skulle have været bragt i Sogne-nyt april udgaven, men nåede ikke at komme med, grundet Kirkeministeriets sene officielle udnævnelse af Camilla og ikke mere plads i Sogne-Nyt, hvilket jeg selvfølgelig beklager meget.
Lørdag d.  25. februar blev jeg ringet op af vores sognepræst Camilla. Hun fortalte, at hun havde fået en anden stilling, som præst i Gullestrup Kirke ved Herning, hvor hun allerede skal indsættes d. 2. april 2017.  Når man taler med præsten må man ikke bande – men jeg havde stor lyst til det. Nu har vi lige en super dygtig præst, som er engageret, kommer med nye ideer, er nyskabende, smilende og meget imødekommende. Camilla blev indsat i Oksbøl og Nordborg pastorat d. 8. december 2013 – så det er desværre kort tid, vi har haft fornøjelsen, at have Camilla som præst. Camilla har svært ved at få familieliv og arbejde til at hænge sammen og ønsker derfor, at flytte op i nærheden af sin familie.
Vi er i menighedsrådet meget glade for Camilla og har forståelse for hendes valg men er selvfølgelig kede af at hun rejser. Camilla er altid samarbejdsvillig, flittig og nyskabende, har blandt andet brugt overhead projektor til en anderledes gudstjeneste og sunget mange nye salmer. Camilla er meget engageret i undervisning af vores konfirmander og arrangerede blandt andet sang undervisning i gospel en hel lørdag for konfirmanderne, og om søndagen blev der afholdt koncert i kirken, en stor og medrivende oplevelse- hvor de unge mennesker viste hvad de havde lært. Camilla har en levende og engageret måde at tolke dagens tekst på, dukken Miriam er ligeledes hyppigt brugt til gudstjenesterne både fra prædikestolen og ved kirkebænkene, for at fange børnenes opmærksomhed og vi voksne synes, det var hyggeligt og rart.  Vi ønsker Camilla, Peter, Andreas og lille Simon held og lykke i det midtjyske, håber at menigheden vil tage godt imod Jer.
Der afholdes afskedsgudstjeneste d. 26. marts 2017 kl. 10.30 i Oksbøl Kirke for Camilla med efterfølgende reception, hvor menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

Nordborg Kirke har ansat Heidi Sørensen Freund, som afløser for Sofie Juhl. Heidi blev ordineret d. 14. marts i Haderslev Domkirke, hvilket var en meget stor oplevelser for os alle, med en fyldt Domkirke. Heidi indsættes i Oksbøl Kirke søndag d. 2. april kl. 10.30 og kl. 14.00 i Nordborg Kirke med efterfølgende reception og kaffe på Hotel Nørherredhus.  Vi byder Heidi og familie rigtig hjertelig velkommen til Oksbøl og Nordborg Pastorat og håber på et godt samarbejde.

Oskar Lund.