Onsdagsmøde den 4. oktober

Vil sognepræst Torben Bramming fra Ribe Domkirke komme og fortælle om den “Den hellige kriger” Johan Rantzau, der på slagmarken som Chr.3.´s hærfører i den sidste borgerkrig i Danmark “Grevens Fejde” banede vejen for reformationen her i Danmark. Rantzau var en adelsmand med mange facetter, han besøgte som ung Santiago i Spanien, Henrik 8.´s England, var korsridder i Jerusalem, kyssede pavens fødder og overværede rigsdagen i Worms, hvor Luther blev anklaget for kætteri. Fortællingen om Johan Rantzau vil kaste lys over tiden og åbner nye perspektiver om reformationen.

Mødet holdes i Oksbøl kirkes sognegård