Månedsarkiv: marts 2021

Friluftsgudstjeneste på Nygård

Friluftsgudstjeneste på Nygård

Herved indbyder de 5 nordalsiske sogne til friluftsgudstjeneste i de smukke omgivelser omkring den tidligere skovfogedbolig Nygård

Hvornår: 
2. pinsedag mandag den 24. maj 2021 kl. 14.00

Hvor:                                       
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven

Om gudstjenesten:               
Præster og organister fra de 5 nordalsiske sogne medvirker      

Medbring:                               
Medbring evt. klapstol.  I begrænset omfang findes der stole til udlån

Traktement:                          
Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe, såfremt coronarestriktionerne tillader det.

Bemærk:
Da det i øjeblikket med det nugældende forsamlingspåbud kun er muligt at gennemføre udendørsgudstjenester med max. 50 deltagere er det nødven- digt med forhåndstilmelding.

Tilmelding:
Tilmelding kan foretages  til Birgitte Romme tlf: 41570519 eller på e-mail: birgitte.ole10@gmail.com

Alle er velkomne
Arrangør: Oksbøl kirkes menighedsråd

 

Arrangement rykkes til 20. maj !

Nordborg menighedsråd bliver desværre nødt til at rykke arrangementet med Expanding Canvas og påskeevangeliet. Den 25. marts kl. 19.oo – Det bliver i stedet d. 20. maj og det bliver ikke Påskeevangeliet, men Pinse-fortællinger. 

PINSE fortællinger  

Nordborg kirke 20. maj kl. 19.00 

ExpandingCanvas er et tværkunstnerisk ensemble, der udforsker spændingsfeltet mellem billedkunst og musik. Musik og billeder forvandler kort sagt hinanden. Man kan pludselig SE musikken og HØRE billederne.  

Billedkunstner Indigo Richards arbejder med streg, motiv og farve på en glasplade. Der er et videokamera monteret over pladen, og billederne projiceres derved videre til lærredet direkte “in the making”. Instrumentalister og komponister Tine K. Skau og Kai Stensgaard står med elektroniske og akustiske instrumenter for skabelsen af lydbilledet. Det er i høj grad en spil-levende øjeblikkelig oplevelse, hvor publikum får et unikt indblik i kunstnernes skabende proces. 

Billedkoncerten indledes med en kunstvideo, der forklarer pinsens rolle i den gammeltestamentlige sammenhæng. 

Pinsen i Nye Testamente fortælles derefter i musik og billeder i tre satser gennem ordene LUFT, VAND og ILD. 

LUFT for Guds åndedrag, VAND for optagelsen i menighedens fællesskab og ILD for Helligånds-flammen, der sætter sig på disciplenes hoveder. 

Lydsporet bag Skau og Stensgaards kompositioner giver sammen med videoprojektionen af Indigo Richards levende motiver en tekstnær og central fortolkning af Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. 

ExpandingCanvas 
Billdkunstner Indigo Richards, pensler 
Komponist & performer Tine K. Skau, blæs 
Komponist & instrumentalist Kai Stensgaard, slagtøj