Kategoriarkiv: Gudstjenete

Vi må godt synge sammen igen

VI MÅ GODT

SYNGE SAMMEN IGEN

Der er lempet på restriktionerne i kirken.

Praktisk betyder det følgende:

  • Hvis der er fællessang i kirken, er der krav om mindst 2 meters afstand. Det er 56 personer i Nordborg kirke og 46 personer i Oksbøl kirke.
  • Ophævelse af anbefalingerne om varighed og sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • Undtagelse for forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år (ekskl. sangaktiviteter)

Vi glæder os til at kunne holde en gudstjeneste ”som vi kender det”, og ikke mindst, at vi kan løfte sangen sammen.

VELKOMMEN TIL NORDBORG OG OKSBØL KIRKER!

Friluftsgudstjeneste på Nygård

Friluftsgudstjeneste på Nygård

Herved indbyder de 5 nordalsiske sogne til friluftsgudstjeneste i de smukke omgivelser omkring den tidligere skovfogedbolig Nygård

Hvornår: 
2. pinsedag mandag den 24. maj 2021 kl. 14.00

Hvor:                                       
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven

Om gudstjenesten:               
Præster og organister fra de 5 nordalsiske sogne medvirker      

Medbring:                               
Medbring evt. klapstol.  I begrænset omfang findes der stole til udlån

Traktement:                          
Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe, såfremt coronarestriktionerne tillader det.

Bemærk:
Da det i øjeblikket med det nugældende forsamlingspåbud kun er muligt at gennemføre udendørsgudstjenester med max. 50 deltagere er det nødven- digt med forhåndstilmelding.

Tilmelding:
Tilmelding kan foretages  til Birgitte Romme tlf: 41570519 eller på e-mail: birgitte.ole10@gmail.com

Alle er velkomne
Arrangør: Oksbøl kirkes menighedsråd