Nyt fra formanden

Dette skulle have været bragt i Sogne-nyt april udgaven, men nåede ikke at kom­me med, grundet Kirkeministeriets sene officielle udnævnelse af Camilla og ikke mere plads i Sogne-Nyt, hvilket jeg selvfølgelig beklager meget.
Lørdag den 25. februar blev jeg ringet op af vores sognepræst Camilla. Hun fortalte, at hun havde fået en anden stilling, som præst i Gullestrup Kirke ved Herning, hvor hun allerede skal indsættes den 2. april 2017. Når man taler med præsten, må man ikke bande, – men jeg havde stor lyst til det. Nu har vi lige en super dygtig præst, som er engageret, kommer med nye ideer, er nyskabende, smilende og meget imødekommende. Camilla blev indsat i Oksbøl og Nordborg pastorat den 8. december 2013 – så det er desværre kort tid, vi har haft fornø­jelsen af at have Camilla som præst. Camilla har svært ved at få familieliv og ar­bejde til at hænge sammen og ønsker derfor at flytte op i nærheden af sin familie.

Vi er i menighedsrådet meget glade for Camilla og har forståelse for hendes valg, men er selvfølgelig kede af, at hun rejser. Camilla er altid samarbejdsvillig, flittig og nyskabende, har blandt andet brugt overhead projektor til en anderledes gudstjeneste og sunget mange nye salmer. Camilla er meget engageret i under­visning af vores konfirmander og arrangerede blandt andet sang undervisning i gospel en hel lørdag for konfirmanderne, og om søndagen blev der afholdt kon­cert i kirken, en stor og medrivende oplevelse,- hvor de unge mennesker viste, hvad de havde lært.
Camilla har en levende og engageret måde at tolke dagens tekst på, dukken Miriam er ligeledes hyppigt brugt til gudstjenesterne både fra prædikestolen og ved kirkebænkene, for at fange børnenes opmærksomhed, og vi voksne synes, det var hyggeligt og rart. Vi ønsker Camilla, Peter, Andreas og lille Simon held og lykke i det midtjyske, håber at menigheden vil tage godt imod Jer.
Der afholdtes afskedsgudstjeneste den 26. marts 2017 kl. 10.30 i Oksbøl Kirke for Camilla med efterfølgende reception, hvor menighedsrådet var vært ved et lille traktement.

Nordborg Kirke har ansat Heidi Sørensen Freund, som afløser for Sofie Juhl. Heidi blev ordineret den 14. marts i Haderslev Domkirke, hvilket var en meget stor oplevelser for os alle, med en fyldt Domkirke. Heidi indsættes i Oksbøl Kirke søndag den 2. april kl. 10.30 og kl. 14. 00 i Nordborg Kirke med efterfølgende reception og kaffe på Hotel Nørherredhus. Vi byder Heidi og hendes familie rigtig hjertelig velkommen til Oksbøl og Nordborg Pastorat og håber på et godt samarbejde.

Vi har lige ansat en ny præst i vores Pastorat. Dette er dog ikke godkendt endnu af Kirkeministeriet, så derfor kan vi ikke udtale os mere konkret. Men indsættelse af den nye præst er søndag den 25. juni kl. 11 i Nordborg og kl. 14 i Oksbøl Kirke med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen i Oksbøl. Vel mødt og kom hils på vores nye præst.

Oskar Lund.

Sidste nyt fra Oksbøl kirke
Kirkeministeriet har dags dato 22. maj 2017 meddelt at sognepræst Hanne Lund pt. ansat i Sandby og Branderslev sogne på Lolland ansættes 1. juli som ny sognepræst i Nordborg / Oksbøl pastorat med bopæl i Oksbøl præstegård.