Billeder fra høstgudstjeneste 2018

Høstgudstjenesten 2018. Foto Esther Olesen

Velkommen

Der er glæde i sognet, når vi ser huse, der har stået tomme i kort eller længere tid, igen bliver beboet. Dette gælder også vor præstegård, hvor der nu er kommet nye beboere, derfor et stort velkommen til Sophie-Lønne Reil Hundebøll og familie.
Vi håber, I vil finde jer godt tilrette i Oksbøl og nyde det dejlige Nordals. Sophie-Lønne virker ikke i kirkelige handlinger endnu, da hun først bliver ordineret i Haderslev Domkirke den 21. august, hvorefter hun bliver indsat som præst i Nordborg - Oksbøl pastorat den 9. september.

Da vi er et fælles pastorat er Sophie-Lønne præst for begge sogne på lige fod med Heidi i Nordborg. Hvad et fælles pastorat er og indebærer for sognets beboere, kan man blive klogere på mødet i Oksbøl Friskole den 25. oktober. Så mød endelig op og hør nyt, så undgås måske mange misforståelser i kirkelige sammenhænge. Kom og få svar på mange spørgsmål!

Vi i menighedsrådet og medarbejdere
ved Oksbøl kirke, glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde.
Karin B. Eriksen
Formand for Oksbøl menighedsråd

En drøm, der går i opfyldelse

Mulighed for lørdagsdåb

i Oksbøl Kirke

Vi fejrer med glæde dåb i højmessen om søndagen, men tilbyder også lørdagsdåb i Oksbøl kirke på følgende datoer:

Lørdag 06. oktober kl. 10:00

Lørdag 17. november kl. 10:00

Venlig hilsen sognepræsterne

Sophie-Lønne & Heidi