NORDBORG KIRKE

Det nye menighedsråd i Nordborg:

Ved valget 15.9.2020 blev følgende valgt:

Per Østergaard
Lisbeth Simonsen
Eva Sarsgaard (nyvalgt)
Nanna Lund Petz (nyvalgt)
Inger Andersen
Børge Movild
Karl Ejner Pedersen
Harry Andersen (nyvalgt)

Stedfortrædere:
Jette A. Thomsen
Børge Zanchetta

OKSBØL KIRKE

Valgforsamling i Oksbøl Sogn
15. september 2020

Følgende blev valgt:

Anne Marie Hansen
Elisa Nørgaard
Birgitte Romme
Jens Lynggaard-Jørgensen
Ole Andersen
Som suppleanter:
Tove Frost
Kirsten Møller

Der er mulighed for afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste. Denne liste skal senest d. 13. oktober indleveres til valgbestyrelsens formand Birgitte Romme. Kandidatlisten skal udfærdiges på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

Kandidatlisten skal være underskrevet af 5 stillere.

Afstemningsvalget skal afholdes d. 17. november 2020.

Kirkeblad nr. 3 for september-november
Kan læses ved at klikke her.

Nordborg Mandeklub 
Så er efterårets program er klart.
Kan læses ved at klikke her.

musik sang og bevægelsebabysalmesang 2020 okt.