Slægtsforskning

Attester m.m.

Kirkebøgerne for Oksbøl og Nordborg Sogne findes hos den kirkebogsførende præst i Nordborg.

Du kan henvende dig til præsten eller kirkekontoret hvis du har brug for en ny attest, f.eks. dåbsattest eller vielsesattest. Husk at hvis du er født i Sønderjylland skal fødsels- og navneattest hentes hos kommunen.

I de kommende år vil de sidste af de gamle kirkebøger blive indsendt til stats- og landsarkiverne og præsternes og kordegnenes adgang bliver kun til de digitale kirkebøger.

Slægtsforskning

Du har som udgangspunkt altid ret til at få at vide hvem dine forældre er. Disse oplysninger kan fås hos den kirkebogsførende sognepræst og hos kommunen.

Alle andre oplysninger om f.eks. søskende, udvidet familie, adresser på familiemedlemmer osv. er beskyttet af persondataloven, og hverken præst eller kirkekontor må udlevere disse oplysninger.

Det kan synes uretfærdigt, at man ikke kan få disse oplysninger, når man enten blot ønsker at udfylde de tomme huller i familiestamtræet, eller i bedste mening vil kontakte familiemedlemmer som man ikke kendte før eller har mistet kontakten til. Men reglerne er en beskyttelse af os alle sammen, vores grundlovssikrede ret til et privatliv.

I dag kan man heldigvis få adgang til næsten alle de gamle kirkebøger som har ligget ude i sognene via statens arkiver online på www.sa.dk og behøver derfor ikke søge særlig tilladelse til at lede rundt efter de gamle bøger i kirkebogskabene ude i sognene. Hvis man kontakter landsarkiverne (det nærmeste for os er i Åbenrå) eller statens arkiver, kan man få god hjælp til at finde de oplysninger man lige mangler.