Nyt fra sognepræsterne

Vi ønsker alle et godt og velsignet nytår, og vi glæder os til at møde jer både i kirken, til arrangementer og ude i sognet.

Med begyndelsen på det nye år 2019, har vi for alvor taget fat på at inddrage nye moderne salmer og sange ved vore gudstjenester. Vi har fået trykt en lille sangfolder med nye salmer, hvori der er oplistet ”Månedens salme” fra januar til og med juni måned. Den månedlige nye salme synges ved alle gudstjenester og oftest som udgangssalme. I januar var det ”Der er ingenting i verden så stille som sne” – og den kender mange af jer nok i forvejen. Den smukke sang er nu også officielt optaget i den nyere Kirkesangbogen, som vi må benytte ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Sofie_Heidi19

I Kirkesangbogen er der et bredt repertoire af både klassiske og moderne danske sange og helt nyskrevne salmer og sange. Temaerne spænder vidt, og teksterne handler om hele menneskelivet og om årstidernes gang, ligesom der en del morgen- og aftensange. Forfatterne bag sangene er både digtere som Jeppe Aakjær & Thorkild Bjørnvig; Tove Ditlevsen & Inger Christensen; Steffen Brandt & Sys Bjerre; Lars Lilholt & Anne Linnet; Martin Luther & Holger Lissner og mange flere!

Vi kan på ingen måde undvære den store og rige sangskat som Den danske Salmebog indeholder. De store klassiske og velkendte salmer er en del af vor troslivs DNA og de understøtter og formidler troens budskaber ved vore gudstjenester og kirkelige handlinger. Vores kærlighed og bånd til Den danske Salmebog er intakt! Vi er dog samtidig utrolig nysgerrige på de nye sange og salmer. Det er interessant at inddrage dem og på den måde udvide vor sangskat.

Det er ligeledes muligt for jer ved en kirkelig handling som f.eks. en vielse eller en bisættelse at ønske nogle af de nye sange og salmer. Tal altid gerne med os og vor dygtige kirkemusiker Stine, hvis I ønsker at inddrage en sang eller en melodi fra Kirkesangbogen, 100 salmer m.fl.

I februar er månedens salme ” Når vinterstorme hærger” og i marts handler månedens salme om en lille ukuelig blomst i salmen ” Tænk erantis, at du gider”! Det er bestemt titler der vil noget med os!

Så kom og vær med til at synge nyt i det nye år! Deltag i de tilbagevendende sangarrangementer, hvor vi øver nye sange og salmer og lad os sammen gøre sangskatten større.

Jeres sognepræster