Nordborg menighedsråd

Formand
Per Østergaard,
Nordborgvej 1 6430 Nordborg
Tlf: 29 92 64 30

E-mail: formand@nordborgkirke.dk 
Næstformand
Lisbeth Simonsen,
Oldenorvej 6 6430 Nordborg
Tlf: 50 62 43 20

E-mail: lisbethdyvig@gmail.com
Kirkeværge
Inger Andersen,
Bækgade 27 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72        

E-mail: ipa@andersen.mail.dk
Kasserer og kontaktperson
Lis Dybsø,
Elmbjergvej 14 6430 Nordborg
Tlf: 31 39 99 59

E-mail: dybsoe@yahoo.dk
Karl Ejnar Pedersen
Rugløkke  12  6430 Nordborg
Tlf: 25 15 32 35

E-mail:karlejnarpedersen@gmail.com
Heidi Grandt,
Sprogøvej 1 6430 Nordborg
Tlf: 60 74 00 74

E-mail: heidi@grandt.me
Birthe Anna Tordrup
Niels Steensensvej 19 6430 Nordborg
Tlf: 74 45 00 02

E-mail: nordborgnr2@gmail.com
Børge Movild
Gammeldam 51 6430 Nordborg
Tlf: 52 24 16 72
E-mail: bmovild@icloud.com 
Sognepræst: Heidi Sørensen Freund  ( Kirkebogsførende )
Præstegården, Tontoft 3
6430 Nordborg
Tlf: 20 49 66 79
mail: hfr@km.dk
Sognepræst: Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Præstegårdsvej 1, Oksbøl
6430 Nordborg
Tlf: 
7445 1142 – 2336 0617
E-mail: 
sophu@km.dk