Kirkekontor

Kirkekontoret i Nordborg, er i sognegården
Henvendelse vedr. attester, kirkelige handlinger, generelle spørgsmål mm.

Sekretær: stillingen er i øjeblikket ikke besat. Henvendelse skal i stedet ske til Sognepræst Lisbeth Larsen