Ind- og udmeldelse

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.
Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i din sognekirke og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Kun ét medlemskab:

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund.
Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til kirkekontoret i dit bopælssogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og/eller dåbsattest. Udmeldelse kan ske ved hjælp at sikker henvendelse på nedenstående link, men skriv i så fald også telefonnummer, så præst og kirkekontor kan kontakte dig, hvis de mangler oplysninger.

Du behøver ikke begrunde din udmeldelse!

Sikker henvendelse Nordborg: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8999

Sikker henvendelse Oksbøl: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9002

Har du ikke MitID kan du skrive til nordborg.sogn@km.dk eller oksboel.sogn@km.dk Eller ringe til kirkekontoret på tlf: 23610094 på følgende tidspunkter:  Klik her for at se telefontider

Træffetid efter aftale

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.

Overvej konsekvenser før du melder dig ud

  • Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger.
  • Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse.
  • Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.
  • Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.
  • Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag.
  • Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken.