Konfirmation

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til på vejen mod at blive voksen selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Konfirmation i Oksbøl Kirke

Fra Oksbøl Kirke konfirmeres elever fra 7. klasse på Oksbøl Friskole og Friskolen Østerlund. Indskrivning til konfirmation finder som regel sted i maj-juni året før konfirmationsdagen. Hold derfor øje med opslag her på hjemmesiden og i Sogne-Nyt.

Du kan sagtens følge konfirmationsforberedelsen hvis du ikke er døbt eller selvom du er i tvivl om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt skal du imidlertid døbes inden selve konfirmationsdagen.

Når barnet skal konfirmeres og gå til juniorkonfirmandundervisning

Som medlem af folkekirken hører man som udgangspunkt til det sogn, hvor man bor.
Det betyder bl.a., at man har ret til at blive konfirmeret, viet og begravet og bisat fra sognets kirke. 
Ved konfirmation betyder det, at barnet som udgangspunkt skal konfirmeres i det sogn, hvor det bor, og ved juniorkonfirmandundervisning betyder det, at barnet som udgangspunkt får tilbudt undervisning i sognet, hvor det bor. 

I praksis sker der det, at sognepræsten i april-maj beder områdets skoler om klasselister med kommende sæsons konfirmander og juniorkonfirmander.  
Sognepræsten skriver herefter et brev til de elever, der bor i sognet, og orienterer om den kommende undervisning.
Brevet fortæller også, at alle ønsker om at blive konfirmeret en anden dag eller et andet sted skal rettes til præsten i det sogn, hvor man bor. 
Hvor forældre eller barn henvender sig til en anden præst med ønske om konfirmation, konfirmationsforberedelse og juniorkonfirmandundervisning, henviser denne præst til at kontakte sognepræsten, hvor man hører hjemme. 
Hvor børnene i en skole kommer fra flere sogne, samarbejder præsterne om at skabe de bedste betingelser for skolens børn.

Hvis et barn eller en familie har et særligt forhold til en præst eller en kirke uden for det sogn, hvor familien bor, har man mulighed for at blive tilknyttet det andet sogn ved at løse sognebånd. Det gør man ved at henvende sig til præsten i det sogn, man gerne vil knyttes til.  
En præst vil ofte tage imod konfirmander fra andre sogne, men kan også afvise det, f.eks. med henvisning til, at der ikke er ressourcer til det i sognet.
Ressourcerne til personale, gudstjenester, dåb, konfirmation osv. tildeles bl.a. med udgangspunkt i, hvor mange medlemmer af folkekirken der bor i sognet.