Konfirmation

Fra Oksbøl Kirke konfirmeres elever fra 7. klasse på Oksbøl Friskole. Fra Nordborg kirke konfirmeres elever fra 7. klasse fra Nordalsskolen, som hører til Nordborg eller Oksbøl Sogn.

Indskrivning til konfirmation finder som regel sted til en indskrivningsgudstjeneste i sensommeren eller efteråret. De kommende konfirmander vil via skolen modtage en invitation, når tiden er inde. 

Man kan sagtens følge konfirmationsforberedelsen, hvis man ikke er døbt, eller selvom man er i tvivl, om man vil konfirmeres. Man skal bare døbes inden selve konfirmationen. 

Konfirmationsdatoer, Nordborg (1. søndag efter påske)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7 april 27 april 12 april 4 april 23 april 8 april 28 april 20 april 4 april 24 april

Konfirmationsdatoer, Oksbøl  (Kristi Himmelfartsdag)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
9. + 11. maj 29 maj 14 maj 6 maj 25 maj 10 maj 30 maj 22 maj 6 maj 26 maj

 

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til på vejen mod at blive voksen selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.