Konfirmation

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til på vejen mod at blive voksen selv tage stilling til din dåb. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Konfirmation i Nordborg eller Oksbøl Kirke

Fra Oksbøl Kirke konfirmeres elever fra 7. klasse på Oksbøl Friskole. Fra Nordborg kirke konfirmeres elever fra 7. klasse fra Nordalsskolen, som hører til Nordborg eller Oksbøl Sogn. Indskrivning til konfirmation finder som regel sted til en indskrivningsgudstjeneste i august/september. De kommende konfirmander vil via skolen modtage en invitation. Hold også øje med opslag her på hjemmesiden og i Sogne-Nyt eller Kirkebladet.

Du kan sagtens følge konfirmationsforberedelsen, hvis du ikke er døbt, eller selvom du er i tvivl om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt skal du imidlertid døbes inden selve konfirmationsdagen.

Konfirmationsdato

Konfirmation af elever fra Oksbøl Friskole i Oksbøl kirke ligger altid på Kristi Himmelfartsdag.

Konfirmation af elever fra Nordalsskolen i Nordborg kirke ligger altid den første søndag efter påske. I 2020 vil konfirmationen derfor ligge d. 19. april.