Dåb

Det skal du huske hvis du gerne vil have dit barn døbt:

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun eller han fødselsanmeldelsen.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kommunen og få et personnummer til barnet (er barnet født udenfor Sønderjylland kontaktes kirkekontoret i det sogn forældrene har folkeregisteradresse). Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. I Sønderjylland skal barnet navngives hos kommunen, i resten af landet navngives barnet ved bopælssognet. Navngivning kan ske ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk, husk at begge forældremyndighedsindehavere skal godkende navngivningen med hver jeres NemID.

I Sønderjylland skal barnet være navngivet hos kommunen inden det bliver døbt.

Har du ikke NemID?

Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, så kan du få de nødvendige blanketter hos kommunen.

Aftal Dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, så skal I henvende jer til kirkekontoret eller præsten ved den kirke, hvor I gerne vil have jeres barn døbt. Find kontaktinformation til Oksbøl og Nordborg Kirkes præster HER. I Oksbøl og Nordborg Kirker sker dåben som en del af søndagens højmesse. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Lørdagsdåb.

I Nordborg og Oksbøl sogne er der få dåb, og vi glæder os altid over at fejre dåben i en søndagsgudstjeneste – for dåb er også at blive en del af det større fællesskab, og vi fejrer det på flotteste vis med dåbsprocession til glæde for alle kirkegængere. Når der er dåb om søndagen er det altid festlige gudstjenester med vægt på gode vedkommende salmer og musik.

Ønskes der lørdagsdåb kan dette finde sted på følgende tidspunkter:

fjerde lørdag i marts i Oksbøl kl. 10.00
tredje lørdag i juni i Nordborg kl. 10.00 
Sidste lørdag i september i Oksbøl kl. 10.00
Tredje lørdag i november i Nordborg kl. 10.00

Faddere

daabsfadFør dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet.

I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.