Menighedsrådsmøder

Er offentlige og finder sted kl. 18.30

  • Torsdag d. 28. september kl.18.30 hos Birgitte, Spangsmosevej 30 B
  • Torsdag d. 26. oktober kl.18.30 i konfirmandstuen
  • Torsdag d. 30. november kl.18.30 i konfirmandstuen