Forfatterarkiv: Claus-Jørn

Ny præstetavle i Oksbøl kirke

Så har Oksbøl kirke fået en ny præstetavle, der var ikke plads til flere navne på den gamle præstetavle. Den nye tavle er fremstillet af lokale håndværkere. Jens Todsen har lavet tavlen og Helmut Petzke har lavet træskærerarbejdet, teksten. Egetræet som tavlen er fremstillet af, er fra en lokal skov. Et rigtigt flot stykke arbejde Jens og Helmut har lavet.

Konfirmation i Oksbøl kirke!

Kristi Himmelfarts dag torsdag den 10. maj kl. 10.00 Konfirmander fra Oksbøl Friskole og Lørdag den 12. maj kl. 10.00 Konfirmander fra Østerlund Friskole 29 unge, smukke mennesker vil de to dage takke ja til fortsat at være Guds barn, – det er stærkt og dejligt.

Der kan afleveres telegrammer mv. i våbenhuset fra kl. 9.00

Bandet ”Red chairs” med Tobias Prahl på guitar, Mads Kristoffersen på bas og Louise Wagner Thorup som sanger, har lovet at synge konfirmandsangen: ”Kære Linedanser”.

Samtidig kan vi meddele at Stine, vores organist, heldigvis spiller til alle salmerne.

Når barnet skal konfirmeres og gå til juniorkonfirmandundervisning

Som medlem af folkekirken hører man som udgangspunkt til det sogn, hvor man bor.
Det betyder bl.a., at man har ret til at blive konfirmeret, viet og begravet og bisat fra sognets kirke. 
Ved konfirmation betyder det, at barnet som udgangspunkt skal konfirmeres i det sogn, hvor det bor, og ved juniorkonfirmandundervisning betyder det, at barnet som udgangspunkt får tilbudt undervisning i sognet, hvor det bor. 

I praksis sker der det, at sognepræsten i april-maj beder områdets skoler om klasselister med kommende sæsons konfirmander og juniorkonfirmander.  
Sognepræsten skriver herefter et brev til de elever, der bor i sognet, og orienterer om den kommende undervisning.
Brevet fortæller også, at alle ønsker om at blive konfirmeret en anden dag eller et andet sted skal rettes til præsten i det sogn, hvor man bor. 
Hvor forældre eller barn henvender sig til en anden præst med ønske om konfirmation, konfirmationsforberedelse og juniorkonfirmandundervisning, henviser denne præst til at kontakte sognepræsten, hvor man hører hjemme. 
Hvor børnene i en skole kommer fra flere sogne, samarbejder præsterne om at skabe de bedste betingelser for skolens børn.

Hvis et barn eller en familie har et særligt forhold til en præst eller en kirke uden for det sogn, hvor familien bor, har man mulighed for at blive tilknyttet det andet sogn ved at løse sognebånd. Det gør man ved at henvende sig til præsten i det sogn, man gerne vil knyttes til.  

En præst vil ofte tage imod konfirmander fra andre sogne, men kan også afvise det, f.eks. med henvisning til, at der ikke er ressourcer til det i sognet.
Ressourcerne til personale, gudstjenester, dåb, konfirmation osv. tildeles bl.a. med udgangspunkt i, hvor mange medlemmer af folkekirken der bor i sognet.