Friluftsgudstjeneste på Nygård

Friluftsgudstjeneste på Nygård

Herved indbyder de 5 nordalsiske sogne til friluftsgudstjeneste i de smukke omgivelser omkring den tidligere skovfogedbolig Nygård

Hvornår: 
2. pinsedag mandag den 24. maj 2021 kl. 14.00

Hvor:                                       
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven

Om gudstjenesten:               
Præster og organister fra de 5 nordalsiske sogne medvirker      

Medbring:                               
Medbring evt. klapstol.  I begrænset omfang findes der stole til udlån

Traktement:                          
Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe, såfremt coronarestriktionerne tillader det.

Bemærk:
Da det i øjeblikket med det nugældende forsamlingspåbud kun er muligt at gennemføre udendørsgudstjenester med max. 50 deltagere er det nødven- digt med forhåndstilmelding.

Tilmelding:
Tilmelding kan foretages  til Birgitte Romme tlf: 41570519 eller på e-mail: birgitte.ole10@gmail.com

Alle er velkomne
Arrangør: Oksbøl kirkes menighedsråd