Gammel fyr fra sognegården blevet til et nyt hotel

Nu er den gamle fyr fra sognegården blevet til et nyt hotel i skoven. Der er lavet et nyt hotel for
 
insekter i skoven. Mellem skovkirkegård kiste og skovkirkegård urne 2.